Wikia


Alligator mississippiensis

De Amerikaanse alligator wordt ongeveer 4 tot 4,5 meter lang, vrouwtjes blijven kleiner tot 3 meter. Exemplaren van 5 meter zijn bekend en meer dan 6 meter lange dieren zouden zijn aangetroffen in de 19e en 20e eeuw, harde bewijzen ontbreken echter en een dergelijke lengte wordt als onwaarschijnlijk beschouwd.

Net als bij andere alligators is de snuit opvallend breed, dit varieert echter tussen de verschillende populaties. Dieren in gevangenschap ontwikkelen een iets bredere snuit wat samenhangt met het voedselaanbod. Bij een gesloten bek overlapt de zijkant van de bovenkaak de tanden van de onderkaak, de tanden worden opgeborgen in holtes in de bovenkaak. Bij Crocodylus- en Gavialis- soorten zijn bij een gesloten bek de tanden wel te zien: ze passen in uitsparingen aan de buitenzijde van de bovenkaak. De Amerikaanse alligator heeft 5 rijen voortanden en 13 tot 15 rijen tanden in de bovenkaak en 19 of 20 rijen kiezen in de onderkaak, het totale aantal tanden varieert van 74 tot 80.

Van alle thans levende dieren heeft de Amerikaanse alligator de grootste bijtkracht.