Wikia


Libellula depressa

De platbuik is 39 - 48 mm lang en heeft een spanwijdte van 7 à 8 cm. Het is een gedrongen libel die door zijn brede en afgeplatte achterlijf en de opvallende basisvlekken op de vleugels goed van andere soorten, zoals de bruine korenbout, te onderscheiden is. Mannetjes zijn vaak blauw berijpt op het achterlijf; dit kan ook voorkomen bij vrouwtjes, maar wel in mindere mate. Vrouwtjes zijn vaak bruinachtig met een lichtere tot gele kleur langs de zijkanten van het achterlijf.